Balears Vadegust
Brot de llengua blava, a Mallorca

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha declarat, de manera oficial, la presència del serotip 4 del virus de la llengua blava a l’illa de Mallorca que se sospita ha infectat els animals provinent de la zona dels Balcans. La resolució, signada aquest dijous per la consellera Mae de la Concha, arriba després de la confirmació, per part del Laboratori Central de Veterinària (LCV) d’Algete (Madrid), de 20 animals que han donat positiu en la malaltia.

. La resolució també implica declarar com a zona de restricció envers la llengua blava tot el territori de les Illes Balears. Així ho ha explicat De la Concha en roda de premsa, en la qual ha estat acompanyada del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández.

De la Concha ha explicat que «no escatimarem en recursos per aturar la propagació d’aquesta malaltia». A més, ha afegit, que «la llengua blava no es contagia entre animals ni molt menys entre persones». En aquest sentit, ha llançat un missatge de tranquil·litat en recordar que «no representa cap risc per als consumidors, ni tan sols pel que fa a la carn i a la llet d’animals infectats».

Davant el risc que suposa per als ramats ovins, caprins i bovins la presència d’aquesta malaltia, la resolució fixa també les mesures sanitàries per evitar la propagació del virus a tot el territori de les Illes Balears sobre la base de l’Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen les zones de restricció de la malaltia, les condicions per als moviments i la vaccinació dels animals. Per tant, d’una banda, prohibeix, de manera cautelar, el moviment i transport d’animals en vida i productes reproductius de les espècies bovina, ovina i caprina fora de les Illes.

No obstant això, es permet, d’altra banda, sempre amb vehicles desinfectats abans de la càrrega, el trasllat dels animals de les espècies esmentades cap als escorxadors de les Illes, així com la resta de moviments, per exemple, cap a zones de pastura lliures de presència de llengua blava, sempre que compleixin els requisits de l’Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre. La durada inicial d’aquestes mesures serà d’un any. Segons el director general, «establir la zona de restricció per totes les Illes permet una major prevenció i eficàcia del virus, i també poder fer la vacunació a totes les Illes».

La resolució, que entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix un programa de vaccinacions obligatòries per a bovins i ovins contra el serotip 4 del virus per evitar-ne la difusió i propagació. La vaccinació d’aquests animals podria començar ja la setmana que ve. La resolució implica també declarar d’emergència les actuacions i contractacions per eradicar aquesta malaltia.

Segons ha explicat el director general «no es faran sacrificis massius com es feia abans perquè la vacuna ara és més avançada». D’aquesta manera, ha dit, «evitam un episodi traumàtic per als ramaders i ha afegit que només se sacrificaran els animals que pateixin més pels símptomes de la malaltia per una qüestió de benestar animal».

Actualment a les Balears, i segons el cens ramader del 2020, hi ha 22.199 vaques a 741 explotacions; i 274.990 ovelles a 4.093 explotacions. Les vaques necessiten dues dosis de la vacuna, mentre que les ovelles, una.

El primer positiu de llengua blava es va detectar durant el mes de juny de 2021, amb una de les mostres preses en el marc del Programa Nacional de Vigilància, Control i Erradicació de la malaltia. Es tractava de la presència del serotip 4 a un exemplar boví d’una explotació ramadera de Pollença. Durant tot el cap de setmana s’han recollit mostres a diverses explotacions de la zona, que han permès confirmar l’existència d’un brot de llengua blava a l’illa.

La llengua blava fou detectada a les Illes Balears l’any 2000. Es tractava del serotip 2 del virus, que no es va aconseguir controlar fins a l’any 2003, quan va aparèixer un altre serotip, el S4, que no es va poder controlar fins a l’any 2005.

Es tracta d’una malaltia viral infecciosa no contagiosa que afecta els remugants domèstics i salvatges, provocada per un arbovirus que es transmet, únicament, mitjançant la picada de moscards del gènere Culicoides infectats.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa